Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 1. Afgivne tilbud er uforpligtende i optil 30 dage efter udstedt dato eller når tilbud bekræftes til ordre
 2. Ordre er som udgangspunkt bindende for køber med mindre anden aftale foreligger. Ordrer er forbeholdt under tilfredsstillende kulturdyrkning og alle former for force majeure, der ville kunne forhindre effektueringen af givne ordrer.
 3. Evt. reklamationer modtages positivt og skal meldes senest inden 2 dage efter levering og bør foretages ved købers modtagerkontrol. Køber bør foretage gennemgående kontrol af planterne straks ved modtagelse. Erstatning eller afslag i pris kan aldrig overstige varens pris på faktura.
 4. Plantekvaliteter følger ENA-standard (european nursery association).
 5. Annullering af ordre foretages kun under specielle forhold.
 6. Fragt og emballering foretages under mest og bedst hensyntagen til varens art og karakter men dog for købers regning og risiko. Køber kan selv afhente eller arrangere fragt, dog efter aftale og rådgivning fra sælger. Kunden forestår returnering eller faktureres for tilbage fragt af emballage.
 7. Garanti for fortsat vækst gives ikke, da vejrforhold, håndtering af planter og efterfølgende kultiveringsforhold har stor indflydelse på selv stærke og sunde leverede planter.
 8. Betalingen skal foreligge senest 8 dage efter fakturadato eller andet aftalt. Renter tilskrives derefter med 2,0 % pr. påbegyndt måned.
 9. Priserne er givne dagspriser ekskl. moms plus evt. fragt og emballage.
 10. Samtlige leverede varer tilhører sælger indtil korrekt betaling er foretaget. Vare kan hentes retur på kundens regning hvis betaling udebliver.
 11. Ret til prisændring og trykfejl forbeholdes.
 12. Køber erklærer ved modtaget ordre at være indforstået med ovenstående vilkår.